Aktivno v šolo

Zdravo mesto

Z oddajo izpolnjenega obrazca se bodo samodejno na vaš računalnik prenesla podporna gradiva za organizacijo in izvajanje spremljane poti v šolo s Pešbusom in Bicivlakom. Gradiva so zasnovana na večletnih izkušnjah iz prakse. Zajemajo vsa potrebna gradiva, s katerimi si boste pomagali organizirati in izvajati aktivnosti, navodila za organizacijo in izvedbo ter predstavitve, s katerimi lahko nagovoriti starše ter druge lokalne deležnike in potencialne spremljevalce. Vsa gradiva so brezplačna, z njihovo uporabo se zavežete k upoštevanju priloženih pogojev uporabe. Brezplačne fizične materiale (table za označevanje postaj, vozovnice, nalepke, štampiljke ipd.) lahko zaprosite na info@aktivnovsolo.si.

Zloženko lahko uporabite tako, da na roditeljskih sestankih, ali pa tudi sicer, staršem predstavite pomen za zdravje, ki jih ima aktivna pot v šolo za šolarje. V zloženki svetujemo staršem, na kakšne načine lahko omogočajo aktivno pot v šolo otrokom, in predstavimo, kaj sta Pešbus in Bicivlak. Zloženko lahko natisnete tudi sami na A4 format in jo s pomočjo navodil sami zgibate.

Usposabljanje je namenjeno predstavnikom šol in občin ter vsem drugim, ki bi v svojem kraju želeli prostovoljno pomagati pri organizaciji Pešbusa in/ali Bicivlaka. Udeležence opremi z vsemi potrebnimi informacijami za uspešno organizacijo in izvedbo Pešbusa in Bicivlaka, ponuja pa tudi priložnost za preverjanje izkušenj iz prakse. Izvaja se vsaj enkrat letno. Prek povezave lahko dostopate do video posnetkov z usposabljanja, ki je potekalo prek spletne platforme Zoom 31. 3. 2021. Na posnetkih je po korakih predstavljen potek priprave in izvedbe aktivnosti Pešbusa in Bicivlaka od ideje in prijav do priprave prog in izvedbe. Za nove termine usposabljanj sledite novicam ali se prijavite na prejemanje e-novic prek obrazca na dnu spletne strani.

Namen priročnika je predstaviti spremljano pot v šolo in njene vsestranske pozitivne učinke za otroke, lokalno skupnost in okolje ter ključne akterje spodbuditi k njenemu izvajanju. V prvem delu priročnika je predstavljena spremljana pot v šolo, njen namen in njene koristi. Priročnik korak za korakom vodi pri širjenju pobude, pridobivanju podpornikov in izvajanju spremljane poti v šolo v obliki Pešbusa in Bicivlaka. Predstavljene so ciljne skupine in ključni deležniki, dejavniki, ki vplivajo na aktivno pot v šolo v lokalnem okolju, in namigi za motiviranje potencialnih izvajalcev in akterjev. V drugem delu so podana podrobna navodila za organizacijo in izvedbo spremljane poti, ki smo jih preizkusili v pilotnih projektih in nato izpopolnili skozi nadaljnja izvajanja. Aktivnosti zato ni treba razvijati na novo, temveč jih je potrebno samo prilagoditi lokalnemu okolju.

Druga gradiva

Priročnik je namenjen ravnateljem, učiteljem in zaposlenim na osnovnih šolah ter občinah. Namen priročnika je spodbuditi urejanje šolskih okolišev po načelih trajnostne mobilnosti, predvsem pa omogočiti otrokom lažje, bolj varno in bolj udobno pešačenje ter kolesarjenje v šolo. S tem namenom smo v priročniku zajeli sodobne organizacijske, promocijsko-izobraževalne in infrastrukturne ukrepe. Zaključimo z odgovori na vprašanja, na katera smo naleteli med izvajanjem projekta Trajnostna mobilnost v šoli.

Priročnik Odprta ulica – Kako zapreti (odpreti) ulico za promet (ljudi) je namenjen vsem, ki želijo preizkusiti drugačno prometno ureditev in v svojem okolju izboljšati pogoje za hojo in kolesarjenje. Občinski uradniki, nevladne organizacije in strokovnjaki s področja urejanja in načrtovanja prostora, ter druge zainteresirane skupine bodo v priročniku našli teoretične vidike in praktične izkušnje različnih primerov odprtih ulic ter vzorce pripomočkov, ki jim bodo v pomoč pri umikanju avtomobilov z ulic. Teoretični vidiki so utemeljeni na tujih podobnih primerih in priročnikih. Vsebina je nadgrajena s praktičnimi nasveti iz odpiranja Šolske ulice v Škofji Loki, ki je bila prva slovenska odprta ulica in katere evalvacija kaže, da je bila zelo uspešna. 

Cilj priročnika je, da na enostaven način pomaga zasnovati in izpeljati preizkus odpiranja ulice. Na ta način lahko ulice postanejo bolj prijetne, udobne in varne površine za pešce in kolesarje, ki sta najbolj zapostavljeni in ranljivi skupini v prometu, hkrati pa zasedata najmanj prostora, ne onesnažujeta zraka in ne povzročata hrupa. Zato velja ta dva načina potovanja podpirati.