Domov2023-03-03T13:27:00+01:00

Spodbujamo aktivno mobilnost
in ustvarjanje zdravega bivalnega okolja.

Aktivno v šolo

Pešbus in Bicivlak sta načina spremljane hoje v šolo za mlajše šolarje. Otroci se v šolo odpravijo peš ali s kolesom v organiziranih skupinah po premišljeno začrtanih poteh in po stalnem urniku. Skupine otrok spremljajo odrasli. Otroci na poti v šolo uživajo v družbi vrstnikov in spoznavajo lokalno okolje, starši pa niso več obremenjeni z vsakodnevnim jutranjim razvažanjem. Pešbus in Bicivlak se lahko izvaja samo krajši čas, poskusno ali pa redno.

Zdravo mesto

Zdravo mesto odlikujejo prostorske in organizacijske rešitve, ki ustvarjajo povezano in čuječo skupnost, kakovost bivalnega okolja in dobre možnosti za aktiven in zdrav način življenja. Vse to je tesno povezano z možnostmi za aktivno mobilnost in posebej s hojo po vsakdanjih opravkih, kot sta hoja v šolo ali knjižnico. Načrtovanje hoji prijaznega okolja je zato tudi prispevek k skupnostnemu urejanju zdravega bivalnega okolja in omogočanju zdravega načina življenja.

Novice